Security Gdańsk

Zasady postępowania

/
/
Zasady postępowania

BAZA WIEDZY

Co robić w razie napadu?

Napad – w ten sposób bywa potocznie określane przestępstwo rozboju, opisane w art. 280 k.k. Co warte odnotowania – rozbój nie musi odbywać się w żadnym konkretnym miejscu (jak to bywa przedstawione: „napad na bank”, „napad na kantor”), a do spełnienia jego przesłanek wystarczy kradzież połączona z zastosowaniem lub groźbą użycia przemocy. Modne określenie „napadu z bronią w ręku” odnosi się właśnie do rozboju: owa broń stanowi jasny komunikat sprawcy, iż zamierza on użyć przemocy.

Zasady postępowania podczas napadu na dom:
Po pierwsze trudno przewidzieć działania napastnika i każdy napad ma zupełnie różny scenariusz. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które pozwolą na zmniejszenie skutków napadu oraz zwiększą prawdopodobieństwo ujęcia sprawców.

Przygotuj się wcześniej:
 • twój system alarmowy powinien posiadać zarówno ciche, jak też głośne przyciski napadowe,
 • piloty napadowe należy stosować jako uzupełnienie systemu antynapadowego (najczęściej w trakcie napadu napadnięty zapomina gdzie leży pilot) – podstawą są przyciski napadowe, również te w klawiaturze systemu alarmowego,
 • zamontuj widoczny system telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu. Telewizja może bardzo utrudnić napastnikowi przygotowanie napadu (faza obserwacji) i w konsekwencji zniechęcić napastnika do ataku,
 • przygotuj pewne wartości, które lepiej utracić ratując swoje zdrowie i życie,
 • spisz numery banknotów przygotowanych do wydania napastnikowi i spis umieść w tylko sobie znanym miejscu,
 • zrób zdjęcia przedmiotom przeznaczonym do wydania napastnikowi,
 • przećwicz czynności, które wykonałbyś w razie rzeczywistego napadu.
W trakcie napadu:

Gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z napastnikiem uruchom alarm głośny i alarm cichy. W ten sposób zawiadomisz chroniącą Cię agencję o grożącym Ci niebezpieczeństwie w przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

 • stosuj się do poleceń napastnika,
 • nie bądź opieszały w wykonywaniu poleceń,
 • musisz przyjąć do wiadomości, że napastnik działa w olbrzymim stresie, często porównywalnym do Twojego i w związku z tym wszelkie podejmowane przez Ciebie czynności nie powinny prowadzić do wzrostu agresji,
 • w fazie zmuszania do wydania cennych rzeczy wydawaj je z zasadą: wartość kolejnego wydania równa się połowie wartości poprzedniego – to szybko zniechęci napastnika do dalszych żądań. Mając już pewny łup w rękach napastnik często rezygnuje i ucieka,
 • zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących: wyglądu, zachowania, głosu, składni językowej napastnika,
 • zapamiętaj miejsca, gdzie sprawca siedział, o co był oparty lub pozostawił jakąś rzecz, może to pomóc Policji w wykorzystaniu psa tropiącego.
Po napadzie:
 • zawiadom natychmiast Policję,
 • ogranicz do minimum możliwość zatarcia śladów,
 • staraj się utrzymać w pamięci i przekaż jak najwięcej szczegółów dotyczących napadu i sprawcy,
 • przekaż Policji dokumentację dotyczącą numerów banknotów, zdjęć przedmiotów, zarejestrowanego przez kamery obrazu.
Scroll to Top
MENU