Security Gdańsk

Systemy alarmowe

/
/
Systemy alarmowe

BAZA WIEDZY

Systemy Alarmowe: rodzaje, możliwości i zastosowanie na przykładzie sprzętu firmy Satel

Systemy sygnalizacji włamania i napadu cieszą się dużym zainteresowaniem. Na ich zamontowanie decydują się właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych i firm. Sercem każdego systemu jest centrala alarmowa.

Centrala alarmowa jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania pracą systemu alarmowego sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem chronionego obiektu. Nadzór ten często nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej i sygnalizacji napadu, lecz może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu powiązanej z automatyką. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów wchodzących w skład systemu alarmowego wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Podczas czuwania centrala otrzymuje informacje z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym czy sygnalizować alarmy. Ponieważ do centrali mogą być podłączone różne czujki, jak np.: ruchu, stykowe, wstrząsowe, dymu, wody – zatem rodzaj i sposób alarmowania zależy od algorytmów zaprogramowanych przez instalatora. Centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej czy czujnika gazu, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody. Centrala umożliwia grupowanie czujek podłączonych do poszczególnych wejść w tak zwane strefy i swobodnie określanie, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek (naruszenie wejścia) takiej grupy, może spowodować alarm. Czuwanie każdej ze stref może być wyłączane indywidualnie lub jednocześnie. Strefy tworzą niezależny system alarmowy. Często na bazie jednej centrali alarmowej można stworzyć od kilku do kilkunastu takich grup.

Funkcje podstawowe centrali alarmowej:

 • sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych, pożarowych, technicznych i pomocniczych,
 • monitorowanie – przesyłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie do stacji monitorujących,
 • powiadamianie telefoniczne o alarmie – najczęściej komunikatem słownym,
 • odbieranie telefonów (funkcja zabezpieczona hasłem), które umożliwia:
  – informowanie użytkownika o stanie systemu
  – sterowanie przez telefon niektórymi funkcjami centrali, zaprogramowanymi przez instalatora
 • bieżący wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnętrznej drukarce,
 • kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w rygle elektromagnetyczne,
 • symulacja obecności użytkowników lub różne inne czynności uruchamiane za pomocą rozbudowanego terminarza,
 • kontrola poprawności działania poszczególnych elementów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablowanie).

W celu zabezpieczenia małego obiektu (mieszkania, małego sklepu, kiosku, itp.) można już zastosować centralę CA-6 posiadającą do ośmiu wejść – sześć na płycie i dwa w manipulatorze – do których można podłączyć czujki alarmowe.

Centralka umożliwia podział zabezpieczonego obiektu na dwie niezależne strefy, np. w domu na piwnicę i piętro lub garaż i część mieszkalną , itd. Centralka jest bardzo prosta w codziennej obsłudze.

Poniżej dla porównania opis możliwości technicznych centralki CA-10:

16 wejść

 • 8 wejść na płycie głównej,
 • 2 w każdym manipulatorze,
 • rozbudowa przez kolejne manipulatory lub ekspander,
 • obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC,
 • 21 rodzajów reakcji,
 • wykrywanie awarii czujki,
 • wykrywanie zamaskowania czujki.

6 wyjść

 • 4 wyjścia wysokoprądowe 2,2A,
 • 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor),
 • programowalne,
 • 41 funkcji.

4 strefy sterowanie

 • manipulator LCD i LED,
 • telefoniczne z wykorzystaniem MST-1,

programowanie

 • z manipulatorów LCD i LED,
 • lokalnie z użyciem komputera przez łącze RS-232,
 • zdalnie poprzez wbudowany modem.

pamięć zdarzeń

 • nieulotna,
 • < 255 zdarzeń,włączenia, 
 • wyłączenia, awarie, alarmy itp.,
 • użyte funkcje,
 • data i godzina wystąpienia.

hasła

 • 1 hasło serwisowe,
 • 1 hasło administratora,
 • do 13 haseł użytkownika w każdej strefie,
 • do 32 haseł użytkownika w systemie.

4 timery

 • automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.,
 • nadzór pracy wartowników.

dialer telefoniczny

 • monitoring – 2 numery stacji monitorujących,
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu,
 • powiadamianie,
 • zdalne programowanie z komputera przez modem.

powiadamianie

 • 8 numerów telefonów (syntezer mowy SM-2),
 • 1 komunikat w formie nagrania audio,
 • 4 komunikaty tekstowe do przesłania na pager.

zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej

 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą (TBR 21),
 • inteligentne ponawianie próby transmisji danych,
 • programowalny algorytm postępowania centrali.

łącze RS-232

 • programowanie lokalne,
 • dołączenie drukarki z portem szeregowym.

zasilacz impulsowy

 • wydajność 2,
 • 2A,zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
 • układ ładowania i kontroli akumulatora,
 • odłączanie akumulatora rozładowanego.

wydruk

 • bieżący wydruk pamięci zdarzeń,
 • funkcje wydruku wybranych zdarzeń.

automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

Dla najbardziej wymagających i dużych obiektów odpowiednim jest zastosowanie centrali o dużych możliwościach konfiguracyjnych. Takimi właściwościami charakteryzują się centrale z serii Integra 24,32,64,128. Przy zastosowaniu central Integra można budować systemy z ilością do 128 czujek i podziałem do trzydziestu dwóch niezależnych stref. Dodatkowo oprócz opcji zabezpieczenia centrale mogą pełnić funkcję kontroli przejść i kontroli dostępu do pomieszczeń, jak również mogą służą do sterowania automatyką budynku. Centrale serii Integra wydają się być skomplikowane, lecz ich codzienna obsługa nie przysparza żadnych problemów dla przeciętnego użytkownika.

Poniżej opis możliwości technicznych centralek z serii Integra:

Integra 24:

 • 4 wejścia,
 • 4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe),
 • 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe),
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów,
 • magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów,
 • 1 partycja,
 • 4 strefy,
 • 16 timerów systemowych,
 • 4 numery telefonów do powiadamiania,
 • gniazdo do podłączenia syntezera mowy,
 • 16 komunikatów głosowych.

Integra 32:

 • 16 wejść,
 • 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych),
 • 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne),
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów,
 • 2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów,
 • 8 partycji,
 • 32 strefy,
 • 64 timery systemowe,
 • 16 numerów telefonów do powiadamiania,
 • 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy,
 • 16 komunikatów głosowych,
 • 64 komunikaty na pager,
 • 192 hasła użytkowników,
 • pamięć 6143 zdarzeń,
 • zasilacz impulsowy:
  – wydajność – 3A
  – zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  – układ ładowania i kontroli akumulatora
  – odłączanie rozładowanego akumulatora

Integra 64 i 128:

 • 16 wejść,
 • 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych),
 • 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne),
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów,
 • 2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów,
 • 8 partycji,
 • 32 strefy,
 • 64 timery systemowe,
 • 16 numerów telefonów do powiadamiania,
 • 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy,
 • 32 komunikaty głosowe,
 • 64 komunikaty na pager,
 • 240 hasła użytkowników,
 • pamięć 22527 zdarzeń,
 • zasilacz impulsowy:
  – wydajność – 3A
  – zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  – układ ładowania i kontroli akumulatora
  – odłączanie rozładowanego akumulatora

(informacje zaczerpnięte ze strony firmy Satel: www.satel.pl )

Scroll to Top
MENU